E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Fenole

Fenole to związki organiczne, w których przynajmniej jedna grupa hydroksylowa OH połączona jest bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym.

Właściwości fizyczne: Ciała stałe o ostrych zapachach. Dobrze rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalność wzrasta ze wzrostem liczby grup OH. Temperatury wrzenia i topnienia znacznie wyższe niż te u odpowiadających im węglowodorów aromatycznych.
Właściwości chemiczne: Reagują z silnymi zasadami tworząc sole - fenolany.
Z kwasami organicznymi dają aromatyczne estry. W podwyższonej temperaturze ulegają reakcji z amoniakiem z wytworzeniem amin, a także ulegają redukcji w obecności cynku, przechodząc w odpowiedni węglowodór aromatyczny.

Przedstawiciele: fenol, krezol, naftol, pirokatechol, rezorcyna, hydrochinon, fluoroglucyna, pirogalol

fenole


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski