E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Estry

Estry to związki chemiczne, będące produktem reakcji grupy hydroksylowej OH alkoholu lub fenolu z grupą karboksylową COOH kwasu. W reakcji wydziela się woda i powstaje ugrupowanie COO.

Właściwości fizyczne: Estry niższych kwasów alifatycznych to bezbarwne ciecze o bardzo przyjemnych, zazwyczaj owocowych zapachach i słabo rozpuszczalne w wodzie. Estry wyższych kwasów są bezwonne i nierozpuszczalne w wodzie. Estry mają niskie temperatury topnienia w porównaniu z odpowiadającymi im kwasami karboksylowymi. Przyczyną jest brak atomu wodoru w grupie COO, co uniemożliwia tworzenie dodatkowo spajających, międzycząsteczkowych wiązań wodorowych.
Właściwości chemiczne: Estry ulegają w środowisku zasadowym i kwaśnym hydrolizie do kwasu i alkoholu. Ulegają też rozpadowi pod wpływem amoniaku i amin (do alkoholu i amidu). Redukcja estru wodorem daje 2 alkohole (jeden to alkohol, będący substratem estru, drugi powstaje z redukcji części pochodzącej od kwasu karboksylowego).

Przykłady estrów:

Octan etylu - zapach brzoskwini
Octan butylu - zapach bananów
Octan pentylu - zapach bananów
Maślan butylu - zapach ananasów
Mleczan etylu - zapach winogron
Walerian etylu - zapach jabłek

estry


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski