E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Cykloalkany

Cykloalkany to węglowodory nasycone, pierścieniowe, które zawierają tylko wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla. Wzór ogólny: CnH2n (n>2)

Właściwości fizyczne: Podobne do tych, jakie mają alkany. Temperatury wrzenia i topnienia są na ogół wyższe niż te u alkanów o tej samej liczbie atomów węgla. Bardzo słaba rozpuszczalność w wodzie, dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych.
Właściwości chemiczne: Generalnie, słabo reaktywne chemicznie, ulegające tym samym reakcjom, co alkany. Odporne na działanie stężonych kwasów i zasad. Wyjątkami są tutaj: cyklopropan i cyklobutan, które ze względu na naprężenia w swych pierścieniach, są reaktywne i ulegają addycji z wodorem, chlorowcami, kwasami chlorowcowodorowymi i kwasem siarkowym.

Przedstawiciele: cyklopropan, cyklobutan, cyklopentan, cykloheksan

cykloalkany


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski