E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Chlorowcokwasy

Chlorowcokwasy to pochodne kwasów alkanokarboksylowych, w których jeden lub więcej atomów wodoru reszty alkanowej, zostało zastąpionych atomem chlorowca (chloru, bromu, jodu lub fluoru).

Właściwości fizyczne: Chlorowcokwasy to ciała stałe, rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Ich temperatury topnienia i wrzenia są wyższe od tych u analogicznych kwasów karboksylowych. Chlorowcokwasy są znacznie silniejszymi kwasami od odpowiadających im kwasów karboksylowych.
Właściwości chemiczne: Mają te właściwości, jakie cechują zarówno kwasy karboksylowe, jak i chlorowcoalkany (tworzenie soli, estrów, amidów, halogenków kwasowych, wymiana chlorowca na grupę OH lub NH2).

Przedstawiciele: kwas trichlorooctowy, kwas 2-bromopropionowy

chlorowcokwasy


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski