E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Chinony

Chinony to związki organiczne, zawierające 2 grupy karbonylowe (C=O), których atomy węgla wchodzą w skład pierścienia. Pierścień ten zawiera też wiązania podwójne sprzężone z grupami karbonylowymi (to znaczy oddalone od nich tylko o jedno wiązanie pojedyncze).

Właściwości fizyczne: Chinony to ciała stałe o intensywnej żółtej, pomarańczowej lub czerwonej barwie. Mają one ostry, mocny zapach. Nie rozpuszczają się w wodzie, ale są dobrze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.
Właściwości chemiczne: Redukcja chinonów wodorem prowadzi do difenoli. Utlenianie przebiega trudno i daje w wyniku kwasy dikarboksylowe. Działanie na chinony pięciochlorkiem fosforu pozwala otrzymać pochodne chlorowe węglowodorów aromatycznych. Wiązania podwójne chinonów łatwo ulegają addycji (przyłączeniu) takich substancji jak brom lub węglowodór ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi.

Przedstawiciele: benzochinon, naftochinon, antrachinon

chinony


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski