E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Areny

Areny (węglowodory aromatyczne) zawierają zawsze układ naprzemiennie występujących wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla, tworzącymi pierścień. Najbardziej znane są pierścienie sześciowęglowe z trzema wiązaniami podwójnymi. Wyróżniamy areny jednopierścieniowe i o pierścieniach skondensowanych.

Właściwości fizyczne: Ciecze lub ciała stałe. Cechuje je dość przyjemny zapach i gęstość mniejsza od gęstości wody. Areny są nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.
Właściwości chemiczne: Dość łatwo ulegają reakcjom substytucji (podstawienia) z kwasem azotowym (nitrowanie), siarkowym (sulfonowanie), chlorem i bromem (chlorowcowanie). W podwyższonej temperaturze i w obecności katalizatora - niklu, ulegają redukcji wodorem do odpowiednich cykloalkanów.

Przedstawiciele: benzen, toluen, ksylen, naftalen, antracen

areny


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski