E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Aminy

Aminy to pochodne amoniaku (NH3), w którym jeden, dwa lub trzy atomy wodoru zostały zastąpione resztami węglowodorów. Zatem wyróżniamy odpowiednio aminy: pierwszorzędowe (z grupą NH2), drugorzędowe (z grupą NH) i trzeciorzędowe z
grupą N.

Właściwości fizyczne: Aminy alifatyczne to zazwyczaj ciecze o ostrej, rybiej lub amoniakalnej woni. Tylko metyloamina, dimetyloamina, trimetyloamina i etyloamina są gazami. Dobrze rozpuszczają się w wodzie, źle w rozpuszczalnikach organicznych. Są wyraźnie zasadowe. Aminy aromatyczne to ciecze lub ciała stałe o specyficznym zapachu. Są słabo rozpuszczalne w wodzie, a ich odczyn jest słabo zasadowy.
Właściwości chemiczne: Aminy alifatyczne I,II i III-rzędowe oraz aminy aromatyczne I-rzędowe dają z kwasami sole. Wszystkie aminy II-rzędowe reagują z kwasem azotawym z wytworzeniem nitrozoamin. Poza tym, działanie aldehydami na aminy I-rzędowe prowadzi do powstania zasad Schiffa. Wszystkie aminy I i II-rzędowe ulegają acylacji do amidów.

Przedstawiciele: etyloamina, dimetyloamina, trimetyloamina, anilina, toluidyna, putrescyna, kadaweryna

aminy


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski