E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Amidy

Amidy to związki chemiczne, będące produktem reakcji grupy karboksylowej COOH kwasu z amoniakiem, aminą I-rzędową lub II-rzędową. W reakcji wydziela się woda i powstają odpowiednio grupy: CONH2 (amid I-rzędowy), CONH (amid II-rzędowy) lub CON (amid III-rzędowy).

Właściwości fizyczne: Amidy to zazwyczaj ciała stałe. Jedynie formamid, N-metyloformamid i N,N-dimetyloformamid to ciecze. Amidy cechuje dobra rozpuszczalność w wodzie.
Właściwości chemiczne: Amidy łatwo hydrolizują w środowisku kwaśnym bądź zasadowym. W wyższych temperaturach i w obecności pięciotlenku fosforu rozkładają się do nitryli i wody (pierwszorzędowe). Redukcja wodorem przeprowadza amidy w odpowiednie aminy.

Przedstawiciele: amid kwasu mrówkowego (formamid), amid kwasu octowego (acetamid)

amidy


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski