E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Alkiny

Alkiny to węglowodory łańcuchowe, które zawierają przynajmniej jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla. Jest to więc rodzaj węglowodorów nienasyconych. Wzór ogólny: CnH2n-2 (n>1)

Właściwości fizyczne: Temperatury wrzenia i topnienia są na ogół wyższe niż te u analogicznych alkenów. Wraz ze wzrostem liczby atomów węgla alkinu, temperatury te mają coraz wyższe wartości. Dość duża rozpuszczalność w wodzie.
Właściwości chemiczne: Alkiny są bardzo reaktywne. Ulegają reakcji addycji (przyłączenia) do wiązań potrójnych z wodorem, chlorowcami, kwasami chlorowcowodorowymi, cyjanowodorem i wodą. Charakterystyczna jest też zdolność do tworzenia soli z metalami lekkimi i ciężkimi, ale dotyczy ona jedynie alkinów, mających atom wodoru przy przynajmniej jednym węglu wiązania potrójnego (kwasowy wodór). Powszechnie znaną solą alkinu: acetylenu jest karbid (węglik wapnia).

Przedstawiciele: etyn (acetylen), 1-butyn, 2-butyn

alkiny


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski