E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Alkeny

Alkeny to węglowodory łańcuchowe, które zawierają przynajmniej jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla. Jest to więc rodzaj węglowodorów nienasyconych. Wzór ogólny: CnH2n (n>1)

Właściwości fizyczne: Podobne do właściwości alkanów. Temperatury wrzenia i topnienia są na ogół niższe niż te u analogicznych alkanów. Gęstość na ogół wyższa. Nierozpuszczalne w wodzie.
Właściwości chemiczne: Alkeny są dość reaktywne. Ulegają reakcji addycji (przyłączenia) do wiązań podwójnych z wodorem, wodą, chlorowcami, kwasami chlorowcowodorowymi, kwasem siarkowym i ozonem. Charakterystyczna jest też zdolność do polimeryzacji (polietylen, polipropylen).

Przedstawiciele: eten (etylen), propen (propylen)

alkeny


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski