E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Alkany

Alkany (węglowodory alifatyczne nasycone, łańcuchowe) to związki organiczne, w których skład wchodzą tylko atomy węgla i wodoru. Zawierają one pomiędzy atomami węgla tylko wiązania pojedyncze. Alkany mogą mieć postać łańcuchów prostych (liniowych) lub rozgałęzionych. Wzór ogólny: CnH2n+2

Właściwości fizyczne: Alkany o 1-4 atomach węgla są w temperaturze pokojowej gazami, o 5-16 atomach - są cieczami, a te o więcej niż 16 atomach - ciałami stałymi. Alkany rozgałęzione mają niższe temperatury topnienia i wrzenia od alkanów o łańcuchu liniowym.
Wszystkie alkany mają gęstość niższą od wody. Są one w wodzie nierozpuszczalne, natomiast rozpuszczają się dobrze w eterze, benzenie i innych rozpuszczalnikach organicznych.
Właściwości chemiczne: Alkany są dość bierne chemicznie. W wyższych temperaturach reagują z tlenem (spalanie) i tlenkami azotu (nitrowanie). W obecności światła reagują z fluorem, chlorem i bromem (chlorowcowanie) z wytworzeniem chlorowcoalkanów. Są odporne na działanie stężonych kwasów i zasad.

Przedstawiciele: metan, etan, propan, butan, izobutan, pentan, neopentan

alkany


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski