E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Aldehydy

Aldehydy to pochodne węglowodorów, które zawierają przynajmniej jedną grupę formylową CHO.

Właściwości fizyczne: Zazwyczaj ciecze lub ciała stałe. Tylko formaldehyd jest gazem. Aldehydy alifatyczne dobrze rozpuszczają się w wodzie, przy czym te, będące pochodnymi cięższych węglowodorów, rozpuszczają się słabiej. Aldehydy aromatyczne nie są rozpuszczalne w wodzie, tylko w rozpuszczalnikach organicznych. Wszystkie aldehydy (z wyjątkiem mrówkowego i akrylowego) cechuje dość przyjemny zapach.
Właściwości chemiczne: Aldehydy łatwo utleniają się do odpowiednich kwasów karboksylowych. Ulegają też redukcji wodorem do alkoholi I-rzędowych. Ponadto, przyłączają cyjanowodór z wytworzeniem α-hydroksynitryli, z alkoholami tworzą acetale, a z aminami I-rzędowymi - zasady Schiffa.

Przedstawiciele: aldehyd mrówkowy (formaldehyd), aldehyd octowy (acetaldehyd), aldehyd benzoesowy (benzaldehyd)

aldehydy


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski