E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA NIEORGANICZNA →

Wodorotlenki

Wodorotlenki to związki o wzorze ogólnym Me(OH)n, gdzie: Me - atom metalu, OH - grupa wodorotlenowa.
Wodorotlenki litowców i berylowców można otrzymać w reakcji tlenku zasadowego z wodą lub w reakcji metalu z wodą, np.:
CaO + H2O → Ca(OH)2
2K + 2H2O → 2KOH + H2
Pozostałe wodorotlenki otrzymuje się działając na sól odpowiedniego metalu silną zasadą (NaOH, KOH), np.
CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

POPULARNE WODOROTLENKI:

NaOH - wodorotlenek sodu (soda żrąca)
KOH - wodorotlenek potasu (potaż żrący)
Ca(OH)2 - wodorotlenek wapnia (wapno gaszone)
Zn(OH)2 - wodorotlenek cynku
Al(OH)3 - wodorotlenek glinu

Właściwości fizyczne: Są to przeważnie ciała stałe

Właściwości chemiczne: Wodorotlenki dzielimy na zasadowe i amfoteryczne. Te pierwsze reagują tylko z kwasami i do tej grupy należą wodorotlenki litowców i berylowców, z wyjątkiem Be(OH)2. Bardzo silne zasady (wodorotlenki litowców) nazywamy alkaliami lub ługami. A oto przykłady reakcji:
KOH + HCl → KCl + H2O
Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O
Do drugiej grupy zaliczamy pozostałe wodorotlenki, reagujące z kwasami i z zasadami, np.:
Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O
Zn(OH)2 + 2KOH → K2ZnO2 + 2H2O

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski