E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA NIEORGANICZNA →

Wodorki

Wodorki to grupa związków o wzorze ogólnym: HnP lub PHn, gdzie: H - atom wodoru, P - atom dowolnego pierwiastka z wyjątkiem wodoru.
Najprościej otrzymuje się wodorki w bezpośredniej reakcji danego pierwiastka z wodorem, np.:
Ca + H2 → CaH2

POPULARNE WODORKI:

H2O - tlenowodór (woda, tlenek wodoru)
H2S - siarkowodór
NH3 - amoniak
HCl - chlorowodór
HF - fluorowodór
PH3 - fosforowodór
SiH4 - monosilan

Właściwości fizyczne: Wodorki metali to ciała stałe, a wodorki niemetali - zazwyczaj gazy.

Właściwości chemiczne: Wodorki metali reagują z wodą z wydzieleniem wodoru. Powstaje przy tym odpowiedni wodorotlenek, np.:
NaH + H2O → NaOH + H2
Wodorki tlenowców i fluorowców, rozpuszczając się w wodzie, tworzą kwasy beztlenowe, np. wodny roztwór HF to kwas fluorowodorowy, HCl - to kwas solny.
Natomiast amoniak rozpuszczony w wodzie daje zasadę - wodorotlenek amonu:
NH3 + H2O → NH4+OH-

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski