E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA NIEORGANICZNA →

Sole
(nietypowe, ale popularne)


Typowe sole, jakie spotykamy w chemii nieorganicznej, są solami powszechnie znanych kwasów: solnego, siarkowego, azotowego, fosforowego czy węglowego.
A więc są to: chlorki, siarczany, azotany, fosforany lub węglany.
Istnieją jednak sole, które nie należą do żadnej z wymienionych wielkich grup, a mimo to są one znane, bo człowiek znalazł dla nich ważne zastosowanie. Niektóre z nich są nieobce nawet laikom.
Wyróżniamy wśród nich m.in. sole rzadkich kwasów, o nietypowych resztach kwasowych, np.: kwasu chlorowego (HClO3), chromowego (H2CrO4) czy nadmanganowego (HMnO4). W przypadku dwóch ostatnich widzimy, że reszta kwasowa może zawierać atom metalu.

Do soli nietypowych zaliczamy również wodorosole i hydroksysole. Te pierwsze powstają wtedy, gdy w reakcji z wodorotlenkiem nie wszystkie atomy wodoru kwasu zostają zastąpione atomami metalu (np. K2HPO4 - wodorofosforan potasu), a te drugie - gdy podczas reakcji z kwasem nie wszystkie grupy OH wodorotlenku zostają zastąpione resztą kwasową (np. zasadowy chlorek miedzi Cu(OH)Cl).

A oto przykłady nietypowych, ale powszechnie stosowanych soli:

KMnO4 - nadmanganian potasu - stosowany jako środek bakteriobójczy
NaHCO3 - wodorowęglan sodu (soda oczyszczona) - stosowany w proszkach do pieczenia i gaśnicach
Na2B4O7 - czteroboran sodu (uwodniony nosi nazwę: boraks) - używany do wyrobu szkła, przy lutowaniu i w analizie chemicznej (perły boraksowe)
NaNO2 - azotyn sodu - popularny konserwant (E250)
Na2S2O3 - tiosiarczan sodu - stosowany w dawnej fotografii jako utrwalacz
KClO3 - chloran potasu (sól Bertholleta) - stosowany do wyrobu zapałek i materiałów wybuchowych
NaClO - podchloryn sodu - używany przy odkażaniu wody; aktywny składnik wybielaczy
K2CrO4 - chromian potasu - wykorzystywany jako silny utleniacz
KBr - bromek potasu - wykorzystywany w medycynie jako środek uspokajający
KI - jodek potasu - składnik odkażającej jodyny i płynu Lugola (jod w roztworze wodnym KI)
AgI - jodek srebra - stosowany w dawnej fotografii jako środek światłoczuły

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski