E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Żabieńcowate

Nazwa łacińska: Alismataceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 70, w Polsce: 7


Przedstawiciele tej rodziny to rośliny zielne, wodne lub błotne, zamieszkujące głównie strefy: umiarkowaną i tropikalną półkuli północnej. Mają kwiaty drobne, z reguły obupłciowe. Kwiaty o cechach pierwotnych ewolucyjnie: 6 lub wiele niezrośniętych słupków, ułożonych często spiralnie na dnie kwiatowym. Słupki złożone z jednego owocolistka. Pręcików jest 6 lub wiele, 2 trójkrotne okółki okwiatu. Oprócz żabieńca babki wodnej, charakterystycznym dla polskiej flory przedstawicielem żabieńcowatych, jest strzałka wodna.

Liczba rodzajów w Polsce: 5 (żabieniec, żabienica, strzałka, elisma, kaldesia)


żabieniec babka wodna
Żabieniec babka wodna

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski