E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Wiesiołkowate

Nazwa łacińska: Oenotheraceae (Onagraceae)
Całkowita liczba gatunków: ok. 650, w Polsce: 44


Do wiesiołkowatych należą z reguły rośliny zielne, często o dużych, barwnych, promienistych kwiatach. Występują w strefach umiarkowanych i w tropikach. Kwiat charakteryzują 4 niezrośnięte działki kielicha i 4 niezrośnięte płatki korony. Pręciki w liczbie 4-8. Słupek dolny.

Liczba rodzajów w Polsce: 4 (wierzbownica, wierzbówka, wiesiołek, czartawa)


wiesiołek dwuletni
Wiesiołek dwuletni

wierzbówka kiprzyca
Wierzbówka kiprzyca

wierzbownica kosmata
Wierzbownica kosmata

czartawa pospolita
Czartawa pospolita

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski