E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Wiechlinowate (Trawy)

Nazwa łacińska: Poaceae (Gramineae)
Całkowita liczba gatunków: ok. 11000, w Polsce: 192


Do traw należą prawie wyłącznie rośliny zielne. Rzadki przykład zdrewniałych łodyg stanowią bambusy. Łodyga traw jest pusta, opatrzona charakterystycznymi "kolankami". Rośliny te występują na całej kuli ziemskiej. Kwiaty drobne, wiatropylne, obupłciowe i zebrane w kłosokształtne lub wiechowate kwiatostany. Kwiat pojedynczy ma w miejscu okwiatu 2 lub 3 łuseczki zwane łuszczkami i 2 łuski zwane plewkami. Poza tym: 3 pręciki i 1 słupek. Do rodziny traw należy wiele gatunków o ogromnym znaczeniu użytkowym dla człowieka: żyto, jęczmień, pszenica, owies, ryż, kukurydza, proso, sorgo i trzcina cukrowa.

Liczba rodzajów w Polsce: 52 (m.in. tomka, tymotka, perz, trzcina, boimka, kostrzewa, kupkówka, wiechlina)


kupkówka pospolita
Kupkówka pospolita

trzcina pospolita
Trzcina pospolita

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski