E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Storczykowate

Nazwa łacińska: Orchidaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 22000, w Polsce: 51


Storczykowate to druga pod względem liczebności gatunkowej rodzina roślin kwiatowych (po astrowatych). Należą do niej wyłącznie rośliny zielne, rosnące głównie w tropikach, często na innych roślinach (epifity). Kwiaty zaawansowane ewolucyjnie, przystosowane do owadopylności. Prawie zawsze grzbieciste, często o wymyślnej budowie. Kwiat ma sześć płatków, oraz 1 lub 2 pręciki zrośnięte z 1 słupkiem w tzw. prętosłup. Do tej rodziny zaliczamy tropikalną wanilię, dostarczającą cennej przyprawy.

Liczba rodzajów w Polsce: 22 (obuwik, dwulistnik, storczyca, storczyk, potrostek, miodokwiat, ozorka, gółka, gołek, kukuczka, podkolan, kruszczyk, buławnik, storzan, kręczynka, listera, gnieźnik, tajęża, lipiennik, wątlik, wyblin, żłobik)


storczyca kulista
Storczyca kulista

kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk szerokolistny

gółka długoostrogowa
Gółka długoostrogowa

gnieźnik leśny
Gnieźnik leśny
Jest to rzadki typ rośliny, która czerpie produkty odżywcze ze szczątków materii organicznej (saprofit), a nie z fotosyntezy (brak zielonego barwika - chlorofilu). Współpracuje w tym celu z grzybami.

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski