E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Ślazowate

Nazwa łacińska: Malvaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 1500, w Polsce: 8


Rodzina, do której należą przede wszystkim rośliny zielne, rzadziej krzewy i drzewa. Występują one głównie w strefie tropikalnej i subtropikalnej, rzadziej w umiarkowanej.
Kwiaty są promieniste, obupłciowe i owadopylne. Składają się z 5 działek kielicha, 5 płatków korony, licznych, zrośniętych ze sobą pręcików i jednego słupka.
Wśród znanych polskich gatunków z tej rodziny należy wymienić: malwy (ślazy) i prawoślaz lekarski, a wśród znanych egzotycznych: bawełnę i hibiscus.

Liczba rodzajów w Polsce: 3 (ślaz, ślazówka, prawoślaz)


ślaz dziki
Ślaz dziki

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski