E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Rosiczkowate

Nazwa łacińska: Droseraceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 100, w Polsce: 5


Do tej rodziny należą gatunki owadożernych roślin zielnych, występujące na całej kuli ziemskiej. Największa grupa z nich rośnie w Australii i Nowej Zelandii.
Polscy przedstawiciele to aldrowanda pęcherzykowata i gatunki z rodzaju: rosiczka.
Kwiaty promieniste, złożone są z 4-8 działek kielicha, 4-8 płatków korony, 4-5 pręcików i 1 słupka.

Liczba rodzajów w Polsce: 2 (rosiczka, aldrowanda)


← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski