E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Pokrzywowate

Nazwa łacińska: Urticaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 1300, w Polsce: 3


Do tej rodziny należą głównie rośliny zielne i krzewy stref tropikalnych i umiarkowanych. Charakterystyczna jest rozdzielnopłciowość kwiatów i dwupienność, a także wiatropylność. W kwiatach brak płatków korony, słupek jest jeden, a pręcików: 4-5. W polskiej florze pokrzywowate reprezentowane są także przez pokrzywę żegawkę i parietarię lekarską.

Liczba rodzajów w Polsce: 2 (pokrzywa, parietaria)


pokrzywa zwyczajna
Pokrzywa zwyczajna
Jej kłujące włoski zawierają, działający drażniąco na skórę, kwas mrówkowy.

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski