E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Pływaczowate

Nazwa łacińska: Lentibulariaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 280, w Polsce: 7


Do tej rodziny należą gatunki owadożernych roślin zielnych, występujące w strefie umiarkowanej i w tropikach. Polscy przedstawiciele to gatunki z rodzaju: pływacz (wodne) oraz tłustosz alpejski i pospolity.
Kwiaty grzbieciste, złożone z 2-4 lub 5 działek kielicha, 2 płatków korony, 2 pręcików i 1 słupka.

Liczba rodzajów w Polsce: 2 (tłustosz, pływacz)


tłustosz alpejski
Tłustosz alpejski

tłustosz pospolity
Tłustosz pospolity

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski