E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Lipowate

Nazwa łacińska: Tiliaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 450, w Polsce: 2


Do lipowatych należą głównie drzewa i krzewy stref: subtropikalnych i tropikalnej. W polskiej florze rodzina ta reprezentowana jest przez drzewa - lipy, charakteryzujące się pięknie pachnącymi kwiatostanami z charakterystycznym nibyliściem, zwanym podsadką. Kwiat ma 5 działek kielicha, 5 płatków korony, wiele pręcików i jeden słupek.

Liczba rodzajów w Polsce: 1 (lipa)


lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Zawiera seskwiterpen - farnezol, nadający jej kwiatom przyjemny aromat.

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski