E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Krwawnicowate

Nazwa łacińska: Lythraceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 500, w Polsce: 3


Krwawnicowate to rodzina roślin, występujących głównie w strefie tropikalnej. Należą do niej przeważnie rośliny zielne, rzadziej krzewy i drzewa. Działki kielicha w liczbie 4, 6 lub 8. Tak samo w przypadku płatków korony, które są niezrośnięte ze sobą. Jeden słupek, 4 lub wiele pręcików.

Liczba rodzajów w Polsce: 2 (krwawnica, bebłek)


krwawnica pospolita
Krwawnica pospolita
Zawiera kriogeninę - alkaloid o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i rozszerzającym naczynia krwionośne.

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski