E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Jaskrowate

Nazwa łacińska: Ranunculaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 2500, w Polsce: 75


Gatunki z tej rodziny są prawie zawsze roślinami zielnymi. Występują przede wszystkim w strefach umiarkowanych i chłodnych. Wykazują wiele cech pierwotnych ewolucyjnie, jak np. duża liczba pręcików i słupków, często umieszczonych skrętolegle na dnie kwiatowym, a także okwiat czasem niezróżnicowany na kielich i koronę, a jego płatki niezrośnięte. Niektóre gatunki mają jednak cechę zaawansowaną ewolucyjnie - kwiaty grzbieciste (np. tojady i ostróżki). Pręciki są już zupełnie wykształcone na nitkę i pylnik, a część z nich przekształcona została w nektarodajne miodniki.

Liczba rodzajów w Polsce: 22 (knieć, pełnik, ciemiernik, czarnuszka, zdrojówka, czerniec, pluskwica, orlik, ostróżka, ostróżeczka, tojad, powojnik, sasanka, zawilec, przylaszczka, mysiurek, włosienicznik, jaskier, ziarnopłon, rutewnik, rutewka, miłek)


jaskier ostry
Jaskier ostry
Zawiera protoanemoninę - związek działający drażniąco na skórę.

knieć błotna
Knieć błotna (kaczeniec)

ostróżka wyniosła
Ostróżka wyniosła

sasanka alpejska
Sasanka alpejska

tojad mocny
Tojad mocny
Zawiera silnie toksyczny alkaloid - akonitynę, blokującą zakończenia nerwowe na płytce nerwowo-mięśniowej.

rutewka orlikolistna
Rutewka orlikolistna
Jest to rzadki przykład rośliny wiatropylnej w rodzinie jaskrowatych.

zawilec gajowy
Zawilec gajowy
Zawiera protoanemoninę - związek działający drażniąco na skórę.

ziarnopłon wiosenny
Ziarnopłon wiosenny

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski