E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Grzybieniowate

Nazwa łacińska: Nymphaeaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 70, w Polsce: 4


Gatunki z tej rodziny to zielne rośliny wodne. Mają one kłącza zakotwiczone w dnie zbiornika wodnego, a liście - rozległe i pływające na powierzchni wody. U gatunków z tej rodziny obserwujemy prymitywne cechy ewolucyjne w budowie kwiatów: słabe zróżnicowanie na kielich i koronę, liczne płatki korony i działki kielicha, liczne pręciki łuskowate, o budowie płynnie przechodzącej w płatki korony. Elementy kwiatu są ułożone na dnie kwiatowym spiralnie.

Liczba rodzajów w Polsce: 2 (grzybienie, grążel)


grążel żółty
Grążel żółty
Zawiera dezoksynufarydynę - alkaloid o działaniu uspokajającym.

grzybienie białe
Grzybienie białe
Zawiera dezoksynufarydynę i neotiobinufarydynę - alkaloid o działaniu rozkurczowym i obniżającym ciśnienie krwi.

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski