E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Goryczkowate

Nazwa łacińska: Gentianaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 1600, w Polsce: 21


Rodzina roślin zielnych lub drzew stref umiarkowanych lub subtropikalnych. Należy tu wiele roślin górskich. Kwiat duży, barwny, złożony z 4-5 zrośniętych działek kielicha, 4-5 zrośniętych płatków korony, 4-5 pręcików i jednego słupka.

Liczba rodzajów w Polsce: 3 (goryczka, centuria, niebielistka)


niebielistka trwała
Niebielistka trwała

goryczka krótkołodygowa
Goryczka krótkołodygowa (Klusjusa)

goryczka wiosenna
Goryczka wiosenna

goryczka kropkowana
Goryczka kropkowana

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski