E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Dymnicowate

Nazwa łacińska: Fumariaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 450, w Polsce: 10


Rodzina, do której należą przede wszystkim rośliny zielne. Występują w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej półkuli północnej oraz w południowej Afryce.
Kwiaty są grzbieciste i składają się z 2 działek kielicha, 4 płatków korony, 6 pręcików i jednego słupka.
Do polskich przedstawicieli rodziny dymnicowatych zaliczamy gatunki z rodzaju dymnica i kokorycz.

Liczba rodzajów w Polsce: 2 (dymnica, kokorycz)


dymnica pospolita
Dymnica pospolita

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski