E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Brzozowate

Nazwa łacińska: Betulaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 130, w Polsce: 12


Do brzozowatych wliczamy jednopienne drzewa lub rzadziej - krzewy, występujące głównie w strefach umiarkowanych. Kwiaty rozdzielnopłciowe, drobne, wiatropylne, zebrane w kotkowate kwiatostany. W kwiatach męskich 2 lub 4 pręciki, w kwiatach żeńskich - jeden słupek. Płatków korony brak. Działki kielicha łuskowate lub ich brak. Do tej rodziny wliczamy m.in. brzozy: brodawkowatą i omszoną, olsze: czarną i szarą, grab pospolity i leszczynę. Czasami te dwie ostatnie rośliny wlicza się do osobnej rodziny leszczynowatych.

Liczba rodzajów w Polsce: 4 (brzoza, olsza, grab, leszczyna)


brzoza brodawkowata
Brzoza brodawkowata

grab pospolity
Grab pospolity

olsza czarna
Olsza czarna

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski