E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Berberysowate

Nazwa łacińska: Berberidaceae
Całkowita liczba gatunków: ok. 650, w Polsce: 1


Gatunki z tej rodziny to krzewy lub małe drzewa. Cechy pierwotne ewolucyjnie to duża liczba pręcików i słupków, często umieszczonych skrętolegle na dnie kwiatowym i niezrośnięte listki okwiatu. W tej rodzinie często spotyka się cechy charakterystyczne dla jednoliściennych, jak np. promieniste kwiaty trójkrotne i liścienie zrośnięte w jeden.

Liczba rodzajów w Polsce: 1 (berberys)


berberys zwyczajny
Berberys zwyczajny
Zawiera berberynę - alkaloid o działaniu antybiotycznym.

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski