E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BOTANIKA →

Selerowate (Baldaszkowate)

Nazwa łacińska: Apiaceae (Umbelliferae)
Całkowita liczba gatunków: ok. 3000, w Polsce: 70


Przedstawicielami tej rodziny są prawie zawsze rośliny zielne. Ich liście są przeważnie pierzasto złożone, a kwiaty są drobne, zebrane w kwiatostany, zwane baldachami. Pojedynczy kwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Pięć niezrośniętych działek kielicha i 5 niezrośniętych płatków korony. Ponadto obecność 2 lub 5 słupków i 5 pręcików. Do baldaszkowatych należy wiele roślin użytkowych: koper, kminek, kolendra, marchew, pietruszka i seler.

Liczba rodzajów w Polsce: 40 (jarzmianka, żankiel, cieszynianka, mikołajek, potocznik, marek, sierpnica, pęczyna, kminek, podagrycznik, biedrzeniec, szalej, przewiercień, kropidło, żebrzyca, oleśnik, olszewnik, selernica, marchwica, nibymarchwica, wszewłoga, koniopłoch, szczwoligorz, blekot, barszcz, gorysz, pasternak, dzięgiel, arcydzięgiel, starodub, okrzyn, marchew, czechrzyca, trybula, żebrowiec, marchewnik, szczwół, świerząbek, włóczydło, kłobuczka)


barszcz zwyczajny
Barszcz zwyczajny

jarzmianka większa
Jarzmianka większa

podagrycznik pospolity
Podagrycznik pospolity
Nazwa podagrycznika wywodzi się od podagry (rodzaj dny moczanowej) - choroby, która w medycynie ludowej była leczona tą rośliną.

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski