E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA TEORETYCZNA →

Specjacja sympatryczna

Specjacja sympatryczna to proces powstawania nowych gatunków, który przebiega w obrębie populacji nieprzedzielonej barierą geograficzną (taką, jak np. morze lub łańcuch górski). Zjawisko to jest alternatywą dla specjacji klasycznej, z barierą geograficzną (allopatrycznej).
Dawniej ewolucjoniści uważali specjację sympatryczną za niemożliwą; obecnie wiadomo już, że zdarza się ona w środowiskach naturalnych, a w przyszłości może się okazać, że zdarza się ona powszechnie, tylko nie poświęcono wcześniej jej badaniom wystarczającej ilości czasu.

Oto kryteria, których spełnienie pozwala stwierdzić zajście specjacji sympatrycznej:
  • populacje różnych gatunków, blisko ze sobą spokrewnionych
  • zamieszkujące środowisko niedawno powstałe lub niedawno zasiedlone
  • izolowane i nieprzedzielone żadną barierą (np. jezioro lub płaska wyspa)
Znacznie trudniejszym zadaniem jest wyjaśnienie mechanizmu tego rodzaju specjacji. Przypuszcza się, że wskutek dryfu genetycznego, w różnych subpopulacjach utrwalają się geny (allele) odrębnych cech i preferencji tych cech.

Przykłady gatunków powstałych w wyniku specjacji sympatrycznej:
  • ryby - pielęgnice z podrodziny gębaczy, zamieszkujące Jezioro Wiktorii
  • ryby - pielęgnice z podrodziny tilapii, zamieszkujące jeziora w kraterach wygasłych wulkanów w Kamerunie
  • owady - nasionnice jabłkówki (pierwotnie pasożyty głogu) zamieszkujące sady z jabłoniami, gruszami i wiśniami w Ameryce Północnej
Czasem uważa się, że szczególnym rodzajem omawianej w tym artykule specjacji jest powstawanie mieszańców międzygatunkowych, wynikłych z połączenia gamet niosących pełen zestaw chromosomów (allopoliploidia) lub powstawanie poliploidów, niosących zwielokrotniony zestaw chromosomów gatunku wyjściowego.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski