E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA TEORETYCZNA →

Człowiek a ewolucja

Temat zależności człowieka od mechanizmów ewolucyjnych wywołuje spore emocje. Istnieje zatem podział na dwa przeciwstawne obozy. Jedni uważają, że człowiek powstał z małpiego przodka na drodze ewolucji (i jest na to ogrom szczegółowych dowodów), drudzy - zdecydowanie temu przeczą, twierdząc, że człowiek nie jest zwierzęciem i został stworzony przez Boga.
Myślę, że emocje antyewolucyjne ludzi z drugiej grupy wynikają m.in. z pewnego strachu i lekkiej pogardy wobec świata zwierząt, który jawi im się jako prymitywny i brutalny.

Jako ewolucjonista, zdecydowanie zgadzam się z koncepcją człowieka - zwierzęcia, które jest wynikiem ewolucji biologicznej. Chcę jednak zaznaczyć, że nasz gatunek jest bardzo specyficzny. Bo nie jest prawdą, że mechanizmy ewolucji na niego nie działają i zarazem nie jest też prawdą, że działają tylko i wyłącznie one.

Jest faktem, że zdarzają się nadal zgony w wyniku nieuleczalnych chorób i nadal istnieje wśród ludzi zróżnicowanie pod względem przystosowania do szeroko pojętych środowisk.
Są też czynniki, które w społeczeństwach ludzkich potrafią osłabić lub znieść działanie selekcji naturalnej. Są to:
  • uspołecznienie i empatia
  • postęp w medycynie
  • religijność lub etyczność
  • socjalne systemy ekonomiczne
Uważam, że w miarę postępu społecznego i technologicznego, staniemy się pierwszym gatunkiem, który w pełni uwolni się od mechanizmów, które go stworzyły.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski