E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA TEORETYCZNA →

Błona dziewicza

Błona dziewicza (hymen) znajduje się u ujścia pochwy. Jest zbudowana z tkanki łącznej o dość elastycznych właściwościach. Jest ukrwiona i unerwiona.
Istnieje w 4 głównych typach: półksiężycowatym, perforowanym, pierścieniowatym i płatowatym.
Kobieta (właściwie: dziewczyna, dziewica) to jedyna samica naczelnych, u której cecha posiadania błony dziewiczej może istnieć w fazie dorosłości. Mówi się, że cecha ta jest neoteniczna, bo to, co jest charakterystyczne dla bardzo młodych samic małp człekokształtnych, zostaje u kobiety "wydłużone" do fazy dorosłości.

Sporna pozostaje kwestia przyczyn istnienia błony dziewiczej u ludzkiej płci żeńskiej. Niektórzy autorzy uważają, że nie ma ona znaczenia dostosowawczego, ale jest zawsze sprzężona z innymi cechami neotenicznymi, które są dostosowawcze. Inni ewolucjoniści wskazują jej zdolność ochrony młodych narządów rodnych przed łatwym wniknięciem patogenów lub obcych ciał, co miało szczególne znaczenie w środowisku naturalnym.
Dziewictwo jest również oznaką niebycia w ciąży i wolności od chorób wenerycznych. Mogło to dawać przewagę selekcyjną dziewicom przy dobieraniu partnerów w naturze.

W środowiskach sztucznych (zaawansowanych technologicznie cywilizacjach) przyjmuje się, że wymóg posiadania błony dziewiczej przy zamążpójściu zależy od kultury wytworzonej przez daną społeczność.
Na tej samej zasadzie, niektóre kultury zabraniają mężczyznom wielożeństwa, a inne są w tym zakresie znacznie bardziej tolerancyjne.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski