E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA MOLEKULARNA →

Telomery

Telomery znajdują się na zakończeniach chromosomów (liniowych).
Telomer ludzkiego chromosomu składa się z kilku tysięcy powtórzeń TTAGGG. Na jego końcu znajduje się wolny, jednoniciowy odcinek DNA (70-300 nukleotydów), który bierze udział w tworzeniu pętli chroniącej zakończenie chromosomu przed strawieniem przez enzymy (egzonukleazy) i przed mechanizmami naprawiającymi pęknięcie nici DNA, mogącymi doprowadzić do fuzji 2 chromosomów.

Przy każdym podwojeniu chromosomu, potrzebnym przy podziale komórkowym, telomery skracają się o 50-200 par zasad, wskutek niedoskonałości rozwiązań enzymatycznych podwajających DNA na samym końcu nici.
Istnieje enzym - telomeraza, który potrafi wydłużać skrócone telomery. Składa się on z cząsteczki RNA i z części białkowej (hTERT), która potrafi syntetyzować DNA na matrycy owego RNA (tzw. aktywność odwrotnej transkryptazy).

U człowieka stwierdzono istnienie telomerazy jedynie w komórkach ulegających intensywnym podziałom. Enzym ten występuje też w 90% typów komórek nowotworowych, co sprawia, że mogą się one dzielić intensywnie nie tracąc zabezpieczeń na końcach swych chromosomów.

Można się domyślać, że inhibitory telomerazy wzbudzają zainteresowanie jako potencjalne środki antynowotworowe. Badania trwają.
Potwierdzona została antytelomerazowa aktywność wyciągów z jemioły i zielonej herbaty - ziół, których przeciwnowotworowe działanie było znane już dawniej.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski