E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA MOLEKULARNA →

Padaczka

Padaczka, czyli epilepsja, to zbiorcza nazwa chorób mózgu, których wspólną cechą są niejednorazowe, nadmierne i samorzutne wyładowania elektryczne komórek nerwowych.
Objawy tych zaburzeń mogą mieć różne postacie:
  • tylko przejściowa utrata świadomości (zagapienie się, "nieobecność") - jest to tzw. petit mal (występuje głównie u dzieci)
  • niekontrolowane skurcze wybranych grup mięśni
  • nagłe zwiotczenie mięśni i omdlenie
  • upadek na ziemię, utrata przytomności, wyprężenie kończyn i tułowia, ślinotok, bezdech, zaburzenie funkcji zwieraczy oraz - po kilkunastu sekundach - drgawki kończyn i tułowia (tzw. grand mal)
Padaczka zazwyczaj kojarzona jest z czwartą z wymienionych powyżej grupą objawów. Należy jednak pamiętać, że grand mal to tylko jeden z rodzajów padaczek.

Na epilepsję cierpi około 1% Polaków (400 000 ludzi). Na całym świecie populacja epileptyków liczy około 50 milionów osób.

Czynniki, które predysponują do wystąpienia objawów padaczki to:
  • predyspozycje genetyczne - odziedziczona podatność wynikająca z obniżonego progu pobudliwości komórek nerwowych
  • uszkodzenie mózgu (chemiczne lub mechaniczne) w okresie płodowym, okołoporodowym lub w wieku późniejszym
  • guz mózgu
Powstanie napadu padaczkowego może mieć związek z takimi zmianami w organizmie jak: zmiany hormonalne (zwykle te związane z menstruacją), zmiany związane z niedoborem snu, zaburzenia wodno-elektrolitowe, zbyt niski poziom cukru we krwi, stres lub przemęczenie.
W 7% przypadków epilepsja jest odruchowa, czyli wywołana zostaje przez jeden, ściśle określony czynnik (tzw. wyzwalacz). Najczęściej jest to błyskające światło (flesza, telewizora, itp.), rzadziej: szybkie czytanie, oblanie głowy bardzo ciepłą wodą lub szybkie oddychanie.

Dostępne obecnie środki farmakologiczne pozwalają usunąć lub znacznie złagodzić napady padaczkowe u 80% pacjentów. W oporniejszych przypadkach stosuje się zabiegi chirurgiczne, podczas których wycina się fragmenty mózgu, będące ogniskiem wyładowań neuronalnych, lub ogranicza się rozprzestrzenianie tych wyładowań przez przecięcie włókien nerwowych, łączących obie półkule mózgu (komisurotomia).

W przypadku, gdy jest się świadkiem poważnie wyglądającego napadu epilepsji, nie należy wpadać w panikę i krępować ruchów chorego. Trzeba tylko zapobiec jego uderzeniu o ziemię, ułożyć go na boku oraz ochronić jego głowę i kończyny przed mimowolnymi uderzeniami o twarde przedmioty.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski