E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA MOLEKULARNA →

Malaria

Malaria (zimnica) to ostra lub przewlekła choroba, wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium (zarodziec malarii). Jest to najczęściej występująca na świecie choroba zakaźna. Zachorowania stwierdza się w rejonach tropikalnych i subtropikalnych lub u osób stamtąd powracających. W Polsce malaria nie występuje.

Żywicielem ostatecznym zarodźców są komary z rodzaju Anopheles (wśród nich komar widliszek). W ich organizmach zachodzi rozmnażanie płciowe Plasmodium i produkcja zakaźnych sporozoitów. Przy ukąszeniu przez samicę komara, sporozoity dostają się do krwi człowieka, który jest żywicielem pośrednim i u którego zachodzi rozmnażanie bezpłciowe zarodźca. Sporozoity szybko zakażają komórki wątroby, gdzie następuje ich namnożenie i przemiana w merozoity. Te ostatnie zakażają krwinki czerwone, w których następuje dalsza produkcja merozoitów i tzw. gametocytów, które mogą powrócić wraz z wyssaną krwią do organizmu komara i przekształcać się dalej w gamety, z których powstają zygoty, dalej - oocysty i sporozoity. Cykl się zamyka.

Objawy malarii są przede wszystkim wynikiem rozpadu zakażonych przez merozoity krwinek czerwonych (erytrocytów). Są to:
  • gorączka i dreszcze
  • bóle głowy i mięśni
  • wymioty, czasem biegunka
  • obfite pocenie się
W zależności od gatunku zarodźca, objawy te mogą mieć charakter napadowy: co trzeci dzień (trzeciaczka), co czwarty dzień (czwartaczka); nieregularny lub stały (malaria tropikalna) albo nietypowy.

Profilaktyka malarii obejmuje stosowanie zewnętrzne (na skórę) środków odstraszających komary i stosowanie gęstych siatek (tzw. moskitiery), osłaniających pomieszczenia przed komarami. Nadal trwają prace nad skuteczną szczepionką.

Leczenie polega na podawaniu związków chemicznych zabijających bezpłciowe postacie Plasmodium. Najczęściej stosuje się: fosforan chlorochiny, meflochinę i chininę.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski