E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA MOLEKULARNA →

Jaskra

Jaskra (glaucoma) jest chorobą oczu, która polega na postępującym i nieodwracalnym uszkodzeniu komórek nerwu wzrokowego. Nerw ten doprowadza informację z oka do mózgu, więc jego degeneracja prowadzi przy braku leczenia do ślepoty.
Na jaskrę cierpi około 2% Polaków. Na całym świecie dotyka ona około 67 milionów ludzi. Choroba ta jest drugą co do częstości występowania przyczyną ślepnięcia.

Obecnie przypuszcza się, że bezpośrednim powodem obumierania nerwu wzrokowego jest jego ucisk w wyniku podwyższonego ciśnienia płynu w gałce ocznej. Jednak, anomalia ta nie dotyczy wszystkich przypadków jaskry. Nowsze badania wskazują także na dużą rolę niedokrwienia, a szczególnie niestabilnego, zmiennego ukrwienia komórek nerwu wzrokowego.

Czynnikami ryzyka jaskry są:
  • podeszły wiek (u osób po 80-tce występuje ona z częstością 1/10)
  • czynniki genetyczne (ludzie, którzy mają w bliskiej rodzinie przypadki jaskry mają średnio 3 razy większe ryzyko zapadnięcia na to schorzenie)
  • płeć żeńska (na ostre odmiany jaskry kobiety zapadają 3 razy częściej niż mężczyźni)
  • krótkowzroczność poniżej -4
  • cukrzyca
  • miażdżyca
Zaawansowanymi objawami jaskry są: zawężenie pola widzenia (wypadnięcie najpierw pola obwodowego) i pogorszenie ostrości postrzeganego obrazu. Początkowo, schorzenie to może przebiegać bezobjawowo lub dawać symptomy w postaci widzenia tęczowych pól, bólu oka, migren i zawrotów głowy.

Leczenie polega na podawaniu kropli zawierających substancje hamujące produkcję i wzmagające odpływ cieczy z gałki ocznej (przede wszystkim beta-blokery).
W oporniejszych przypadkach stosuje się zabiegi operacyjne.

Wskutek tego, że przyczyny jaskry nie są w pełni znane, jej leczenie nie zawsze daje dobry efekt. Należy też pamiętać, że zniszczenia poczynione przez tę chorobę są już nieodwracalne. Można tylko starać się hamować jej dalszy rozwój.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski