E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA MOLEKULARNA →

Cykl komórkowy

Cykl komórkowy to zestaw 4 etapów, które przechodzi komórka eukariotyczna pomiędzy jednym a drugim podziałem komórkowym. Są to:

Faza G1 - przygotowanie do fazy S
Faza S - etap podwojenia materiału genetycznego komórki
Faza G2 - przygotowanie do mitozy
Faza M - mitoza - podział komórki na 2 komórki potomne

Fazy: G1, S i G2 określa wspólna nazwa: interfaza.

Jeżeli na komórkę działają czynniki hamujące podział, to pozostaje ona w fazie spoczynku (G0). W przypadku działania czynników stymulujących (np. czynniki wzrostu), komórka wchodzi w fazę G1 i podnosi się w niej poziom cykliny D. Aktywuje ona kinazę cdk 4, która fosforyluje białko Rb (połączone z czynnikami E2F i DP). W takiej formie, stymuluje ono odczyt genu cykliny E.
Cyklina E aktywuje kinazę cdk 2, która powoduje odłączenie E2F od Rb. Czynnik E2F jest odpowiedzialny za odczyt genu cykliny A i genów kluczowych dla podwojenia materiału genetycznego komórki. Obecność kompleksu cyklina A/cdk 2 jest charakterystyczna dla fazy S.
W fazie G2 stwierdza się obecność cykliny B w połączeniu z cdk 1. Aktywowana cdk 1 jest odpowiedzialna za rozpad otoczki jądrowej, kondensację chromosomów i organizację wrzeciona podziałowego, co zapoczątkowuje mitozę.

W przypadku uszkodzeń materiału genetycznego, które mogłyby przejść na komórki potomne, jest możliwe zatrzymanie komórki na etapach G1 lub G2 do czasu, gdy dokona ona odpowiednich napraw. Kluczową funkcję pełni tu białko p53, które stymuluje produkcję białka p21 - inhibitora kompleksów: cykliny + cdk.
Istnieje też mechanizm hamowania fazy M do czasu, gdy wszystkie pary chromatyd będą przyczepione do wrzeciona podziałowego.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski