E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA MOLEKULARNA →

COVID-19

COVID-19 czyli coronavirus disease-19 (ang. disease - choroba) - jest zakaźną chorobą układu oddechowego wywoływaną przez wirusa z rodziny koronawirusów. Koronawirusy są w populacji ludzkiej znane i odpowiadają za około 10% przeziębień (obok tych częstszych, wywoływanych przez rinowirusy i adenowirusy).

Koronawirus wywołujący COVID-19 jest dla ludzi nowy. Nosi nazwę SARS-CoV-2 (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrom - ciężki, ostry zespół oddechowy) i jest podobny do wirusa SARS-CoV znanego w Azji od 2002 roku i wywołującego chorobę o śmiertelności około 10%. Te dwa wirusy prawdopodobnie pochodzą od nietoperzy. Przypuszcza się, że nosicielami pośrednimi SARS-CoV-2 są azjatyckie łuskowce (pangoliny).

COVID-19 został po raz pierwszy opisany w listopadzie 2019 roku w środkowochińskim mieście Wuhan i wtedy i w tym miejscu rozpoczęła się pandemia tej choroby.

Przenosi się ona pomiędzy ludźmi drogą kropelkową (przede wszystkim kaszel, także kichnięcie). W 81% przypadków przebiega bezobjawowo lub łagodnie. W 19% przypadków ma przebieg ostry lub krytyczny. Najczęstszymi objawami są:
  • gorączka
  • kaszel
  • zmęczenie
Śmiertelność wynosi 1-2%. Wzrasta ona z wiekiem i u osób z nadciśnieniem, cukrzycą lub nowotworem i ma związek z powikłaniami: zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej lub wstrząs septyczny.
Wirus wylęga się w organizmie do 14 dni (średnio 5 dni). Bezobjawowcy mogą zakażać.

Nie ma skutecznego leku na tą chorobę. Są dostępne szczepionki (na razie skuteczne, choć trzeba pamiętać, że wirus jest zmienny). Stosuje się leczenie objawowe (jak w przeziębieniach), a w trudnych przypadkach używa się respiratora.

Oczywiście, najlepsza jest profilaktyka: utrzymywanie dystansu między ludźmi (powyżej 1 metra), dezynfekcja rąk i noszenie maseczki ochronnej na usta i nos.

Koronawirus SARS-CoV-2 składa się z białek i pojedynczej, kodującej nici RNA (wirus ssRNA(+)) o długości około 30 000 zasad.
Przedrostek "korona" bierze się stąd, że ma on na swojej powierzchni białka kolca, które badaczom przypominały koronę. Białko kolca (S -"spike") jest ważne przy wnikaniu wirusa do komórki i przeciwko niemu kierowane są szczepionki.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

JAK ZUPEŁNIE WYGASIĆ PANDEMIĘ COVID-19?

Szczepionki na COVID-19 na razie są skuteczne, ale może pojawić się szczep koronawirusa (szczególnie w państwach biednych, gdzie mało jest i będzie zaszczepionych), na który szczepionki nie będą działać, co spowoduje dalsze problemy, szczepienia sezonowe itd.
Wpadłem na koncepcję szczepionki, która z dużym prawdopodobieństwem zablokuje te problemy. Oto ona:

Białko kolca SARS-CoV-2 ma na pewno epitop, do którego podłącza się przeciwciało. Wyobraźmy sobie przykładowo, że ma on sekwencję:

Leu-Asp-Lys

Epitop kolca może zmutować, ale z wysokim prawdopodobieństwem każdy aminokwas na podobnego typu, aby zupełnie nie zatracić funkcji (kolec jest ważny przy wnikaniu do komórki).
Pomyślałem, że zamiast dokładnego mRNA białka kolca można by podać pacjentowi mieszaninę mRNA, które w sekwencji epitopu mają też kodony podobnych aminokwasów w dowolnych kombinacjach:

Leu -> Ile, Val
Asp -> Glu
Lys -> Arg, His

A więc oprócz kombinacji Leu-Asp-Lys na kodonach byłyby na przykład:

Ile-Asp-Lys
Leu-Glu-His
Ile-Asp-Arg

I tak dalej. Kombinacji na przykładzie byłoby 3 x 2 x 3 = 18 i tyle byłoby podobnych, aczkolwiek nie identycznych mRNA w mieszaninie.
Po zaszczepieniu organizm wyprodukowałby nie jedno, ale 18 podobnych białek kolca i mieszaninę przeciwciał. Byłby gotowy na wiele różnych mutacji, po jednej szczepionce.

Autor pomysłu: Maciej Panczykowski

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski