E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA MOLEKULARNA →

Archeony (archebakterie)

Archeony (archebakterie) - to organizmy jednokomórkowe, podobne do bakterii pod względem biochemii i budowy komórki, ale, wbrew dawnym poglądom, będące trochę bliżej spokrewnione z eukariontami (czyli pierwotniakami, grzybami, roślinami i zwierzętami).

Ściana komórkowa archebakterii nie zawiera peptydoglikanu (charakterystycznego dla bakterii), tylko pseudomureinę lub białka i polisacharydy. Charakterystyczną cechą jest obecność w ich błonie komórkowej związków lipidowych, będących połączeniem glicerolu i wyższych alkoholi za pomocą wiązań eterowych (nie ma estrów kwasów tłuszczowych). Geny archeonów zawierają niekodujące wstawki (tzw. introny), co czyni je podobnymi do genów eukariontów.

Archebakterie rozmnażają się przez podział lub pączkowanie. Ich występowanie stwierdza się na ogół w środowiskach skrajnych, takich jak np. gorące wody lub solanki. Wyróżniamy 3 grupy tych organizmów:
  • metanogeny
  • (np. Methanobacterium, Methanococcus) - występują w osadach dennych, gdzie produkują metan z dwutlenku węgla lub węglanu, oddychając beztlenowo.
  • halofile
  • (np. Halobacterium, Haloferax) - cudzożywne tlenowce, żyjące w wodach o wysokim stężeniu soli. Potrafią zamieniać energię promieni słonecznych na energię chemiczną ATP (mają fotobarwnik - bakteriorodopsynę).
  • termofile
  • (np. Sulfolobus, Thermodiscus) - żyją w gorących źródłach; są samożywne lub cudzożywne, tlenowe lub beztlenowe.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski