E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOLOGIA MOLEKULARNA →

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to stopniowo rozwijająca się choroba degeneracyjna mózgu. Cierpi na nią około 30 mln ludzi na świecie, a w Polsce - około 150 tysięcy.
Dotyka ona w zdecydowanej większości ludzi po 65 roku życia i prawdopodobieństwo zapadnięcia na nią wzrasta z czasem po przekroczeniu tego wieku.

Choroba Alzheimera wzięła swoją nazwę od nazwiska niemieckiego neuropatologa - Aloisa Alzheimera, który jako pierwszy opisał jej objawy w 1906 roku.
Schorzenie to objawia się postępującym otępieniem. Odpowiada ono za 60% przypadków wszystkich znanych medycynie otępień.
Rozpoczyna się kłopotami z zapamiętywaniem nowości; następnie pojawiają się problemy z przypominaniem sobie zdarzeń odległych, a także zaburzenia nastroju, osobowości, mowy i snu.
W stadium zaawansowanym chory przestaje rozpoznawać najbliższych i zwykłe przedmioty oraz nie potrafi wykonywać prostych, codziennych czynności, co czyni go kompletnie zależnym od stałej opieki.

Na dzień dzisiejszy nieznany jest skuteczny lek na chorobę Alzheimera. Trwa ona zazwyczaj od 5-12 lat i kończy się śmiercią w wyniku powikłań (zapalenie płuc, zawał serca, odleżyny). Jest tak dlatego, że nasza wiedza o jej przyczynach daleka jest od ideału.
Wiadomo, że pomiędzy neuronami mózgu odkładają się blaszki starcze, których składnikiem jest białko: beta-amyloid o nieprawidłowej strukturze przestrzennej. Powstaje on w wyniku cięcia prekursorowego białka APP przez enzymy: sekretazy.
Ponadto, w neuronach osób chorych pojawiają się włókna, w których skład wchodzi białko tau.
Prawdopodobnie włókna białka tau odpowiadają za zaburzony przepływ sygnału przez neurony, a blaszki beta-amyloidu powodują ich indukowaną śmierć - apoptozę.
Największe ubytki neuronów obserwuje się w następujących częściach mózgu: hipokamp, płaty: ciemieniowy, skroniowy i czołowy.

Około 10% przypadków choroby Alzheimera ma charakter dziedziczny. Odpowiadają za nie mutacje w genie prekursorowego białka amyloidu (APP) oraz w genach preseniliny 1 i 2 - białek wspomagających cięcie APP.

Nie jest jasne jakie czynniki stanowią przyczynę pozostałych przypadków choroby. Popularna niegdyś hipoteza, mówiąca o indukcji tego schorzenia przez jony aluminium (pochodzące z puszek i naczyń), wydaje się nie znajdować potwierdzenia.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski