E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOCHEMIA →

Dlaczego papierosy szkodzą ?

Według statystyk, w Polsce jest około 9 milionów palaczy, co stanowi jedną czwartą populacji naszego kraju. Rocznie wypalają oni 90 miliardów sztuk papierosów.
Niestety, palenie nie jest obojętne dla zdrowia. W dymie papierosowym odkryto około 400 różnych substancji chemicznych, z czego 10% ma działanie rakotwórcze. I to właśnie z nowotworami kojarzone są najczęściej konsekwencje palenia tytoniu.
Przytoczmy kilka danych statystycznych: substancje rakotwórcze dymu papierosowego są odpowiedzialne za 80-90% przypadków raka płuc u mężczyzn i 60-80% takich przypadków u kobiet. Nowotwór płuc to najczęstszy pogromca palaczy, ale nie jedyny. Obserwuje się u nich również częstsze białaczki, nowotwory nerek, pęcherza moczowego i żołądka. Generalnie, ryzyko śmierci spowodowanej nowotworem złośliwym jest u palaczy 7 razy wyższe niż u niepalących.

Głównym winowajcą nowotworzenia, zawartym w dymie papierosów, są tzw. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, z których najważniejszym i najbardziej znanym jest α-benzopiren.
Niebagatelną rolę w rozwoju raka grają też izotopy promieniotwórcze takich pierwiastków jak polon czy ołów, które przechodzą z gleby do liści tytoniu, kumulując się w nich. Obliczono, że przeciętny palacz dostaje rocznie dawkę promieniowania równą 300 zdjęciom rentgenowskim, a to jest dużo ponad normę.
Dioksyny powstają przy spalaniu substancji organicznych w obecności soli, więc należy przypuszczać, że będą się również znajdować w dymie papierosów. I rzeczywiście, stwierdzono tam obecność tych silnie toksycznych i rakotwórczych związków. Na domiar złego, przy spalaniu tytoniu powstaje jeszcze jedna silnie rakotwórcza substancja: N-nitrozoamina.

Najpowszechniej znaną substancją zawartą w liściach tytoniu jest nikotyna. W mniejszych dawkach powoduje ona zwężenie naczyń krwionośnych, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób cierpiących na chorobę wieńcową. W dużych dawkach (od 100 mg) jest śmiertelnie trująca. Palacze rozwijają u siebie niebezpieczne uzależnienie od papierosów, za które odpowiedzialna jest właśnie nikotyna.

nikotyna

Mam nadzieję, że przynajmniej część palących, po przeczytaniu tej litanii niebezpiecznych związków, uświadomi sobie jak niebezpieczne substancje przyjmuje do swego organizmu i spojrzy bardziej krytycznym okiem na swoje uzależnienie. Mam również nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie palili, a mieli taki zamiar, zrezygnują z tego pomysłu.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski