E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOCHEMIA →

Makroelementy

Wedle współczesnej wiedzy, organizm człowieka potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania 25 pierwiastków chemicznych. Zapotrzebowanie na nie jest jednak różne. Te, które występują w organizmie w dużych ilościach (powyżej 0,1% masy) to tzw. makroelementy, a te potrzebne w ilościach poniżej 0,1% masy – to mikroelementy.

Oto lista 10 makroelementów, wchodzących w skład organizmu ludzkiego:

TLEN (O) – zdecydowanie najbardziej powszechny pierwiastek w organizmie człowieka. Stanowi 62,8% jego masy. Jest niezbędnym składnikiem tłuszczów, cukrów (węglowodanów), białek, a przede wszystkim – najobficiej występującego w komórkach związku chemicznego – wody (H2O).

WĘGIEL (C) – 19,4% masy, nieodzowny składnik wszystkich substancji organicznych występujących w organizmie: tłuszczów, cukrów, białek i witamin.

WODÓR (H) – 9,3% masy, jest integralnym składnikiem tłuszczów, cukrów, białek, witamin i wody (H2O).

AZOT (N) – 5,1% masy, występuje zawsze w aminokwasach (budujących białka) i zasadach azotowych, wchodzących w skład DNA i RNA. Azot znajduje się też w witaminach: B1, B2, B6, B12 i PP.

WAPŃ (Ca) – 1,4% masy, w postaci fosforanu wapnia buduje kości. Poza tym, pełni ważną rolę w odbiorze sygnału płynącego do komórki z zewnątrz (np. sygnału do skurczu mięśnia).

FOSFOR (P) – 0,63% masy, można go znaleźć w ATP – uniwersalnym nośniku energii komórki, w DNA, RNA, fosfocukrach, ufosforylowanych białkach i w fosfolipidach – integralnych składnikach błon komórkowych. Fosforan wapnia to ważny budulec kości.

SIARKA (S) – 0,63% masy, atom siarki występuje w dwóch aminokwasach: metioninie i cysteinie. Ponadto, stwierdza się jej obecność w witaminach: B1 i H oraz w acetylokoenzymie A – cząsteczce bardzo ważnej dla metabolizmu.

SÓD (Na) 0,26% i CHLOR (Cl) – 0,18% masy, to ważne składniki płynu zewnątrzkomórkowego, współodpowiedzialne za prawidłową gospodarkę wodną i za przewodzenie sygnału przez nerwy.

POTAS (K) – 0,22% masy, to ważny składnik płynu wewnątrzkomórkowego, współodpowiedzialny za prawidłową gospodarkę wodną i za przewodzenie sygnału przez nerwy.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski