E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOCHEMIA →

Cykl glioksalowy

Cykl glioksalowy to cykl przemian metabolicznych, który przebiega w komórkach roślin i niektórych mikroorganizmów.
U roślin jest on zlokalizowany w specjalnych organellach komórkowych - glioksysomach. Nieprzypadkowo, przebiega w nich również proces beta-oksydacji (rozbijania) kwasów tłuszczowych, gdyż ostateczny produkt tego procesu - acetylokoenzym A, jest jednocześnie substratem cyklu glioksalowego.

Cykl glioksalowy składa się z 6 etapów, katalizowanych przez 5 odrębnych enzymów (dwa etapy katalizuje ten sam enzym).
Podstawowym zadaniem tego cyklu jest przeprowadzenie 2 cząsteczek acetylokoenzymu A (acetylo-CoA) w jedną cząsteczkę bursztynianu.

Sumaryczne równanie cyklu glioksalowego to:

2 acetylo-CoA + NAD+ → 2 koenzym-A + NADH + H+ + bursztynian

Schemat całego cyklu przedstawiono poniżej (z pominięciem enzymów):

cykl glioksalowy

Wyprodukowany w cyklu glioksalowym bursztynian może ulec dalszym przemianom do jabłczanu i szczawiooctanu, a ten ostatni może włączyć się w proces glukoneogenezy - czyli syntezy monocukrów. Zatem, dzięki cyklowi glioksalowemu możliwa jest synteza cukrów z tłuszczów.
Zwierzęta (w tym człowiek) nie mają tego cyklu, więc nie potrafią przeprowadzić np. zmagazynowanego tłuszczu w cukry (jedynie odwrotnie: cukry w tłuszcze). Tłuszcz mogą jedynie "spalić".

Szczególne znaczenie ma cykl glioksalowy u roślin oleistych. Gromadzą one tłuszcze w nasionach jako materiał zapasowy dla zarodka. Kiedy nasiono kiełkuje, tłuszcze służą nie tylko jako źródło energii, ale także jako substrat do przemiany w niezbędne do życia cukry.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski