E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOCHEMIA →

Fermentacja

Fermentacja to zbiorcza nazwa przebiegających w warunkach beztlenowych przemian metabolicznych, w których pozyskiwana jest energia chemiczna dla komórki (w postaci ATP) i w których produkty rozkładu substratów organicznych stanowią ostateczny akceptor równoważników redukcyjnych (NADH). Mikroorganizm przeprowadzający fermentację wydziela jej ostateczne produkty organiczne poza komórkę.

Oto najważniejsze typy fermentacji:

Fermentacja alkoholowa - przeprowadzana przez drożdże i bardzo rzadko - przez bakterie (np. Sarcina ventriculi). W tym procesie cukry fermentowane są do alkoholu etylowego (etanolu) i dwutlenku węgla. Fermentacja ta znalazła zastosowanie przemysłowe przy wyrobie piw, win i wódek.

Fermentacja mlekowa - przeprowadzana przez bakterie z rodziny Lactobacteriaceae (np. Lactococcus, Lactobacillus). W tej fermentacji cukry przechodzą w kwas mlekowy. Dzięki niej powstają takie produkty jak: zsiadłe mleko, maślanka, jogurt, kefir, kiszone ogórki, kiszona kapusta, salami i pieczywo żytnie.

Fermentacja masłowa - przeprowadzana przede wszystkim przez glebowe laseczki z rodzaju Clostridium. Jej głównym produktem jest nieprzyjemnie pachnący kwas masłowy (powstający z cukrów).

Fermentacja propionowa - przeprowadzana głównie przez bakterie z rodzaju Propionibacterium, występujące w żwaczu i jelicie przeżuwaczy. Na jej drodze kwas mlekowy zamieniany jest w propionian. Fermentacja propionowa stosowana jest przy produkcji serów typu szwajcarskiego.

Fermentacja kwasów mieszanych - przeprowadzana głównie przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae (np. Escherichia, Salmonella, Shigella, Erwinia, Klebsiella), zamieszkujące układy pokarmowe zwierząt stałocieplnych. W jej wyniku, z cukrów powstaje mieszanka związków chemicznych, takich jak np.: kwas mrówkowy, kwas mlekowy, kwas octowy, etanol, kwas bursztynowy, dwutlenek węgla i wodór.

Zjawisko powstawania kwasu octowego z alkoholu etylowego, w reakcjach charakterystycznych np. dla bakterii Acetobacter, nie jest fermentacją sensu stricte. Zachodzi ono przy udziale tlenu i jest to tzw. pseudofermentacja lub fermentacja oksydatywna.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski