E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOCHEMIA →

Cholesterol

Cholesterol to integralny składnik błon komórkowych. Służy także do syntezy takich substancji jak: kwasy żółciowe, hormony płciowe, kortykosteroidy i witamina D. Jest wytwarzany niemal we wszystkich komórkach organizmu, w największych ilościach w wątrobie i jelitach. Część cholesterolu dostarczana jest w diecie.
Jest on wydalany z organizmu z żółcią, w postaci niezmienionej lub w postaci kwasów żółciowych.

Synteza cholesterolu zaczyna się od połączenia się 3 kluczowych dla metabolizmu cząsteczek acetylo-CoA. Powstaje on w komórkach z kwasów tłuszczowych, cukrów i niektórych aminokwasów. Wynikiem połączenia jest związek: HMG-CoA, który redukowany jest dalej do mewalonianu.
Mewalonian przeprowadzany jest w aktywne jednostki pięciowęglowe, które kondensują stopniowo do jednostki 15-węglowej (difosforan farnezylu).
Dwie cząsteczki difosforanu farnezylu łączą się z wytworzeniem 30-węglowego skwalenu, który cyklizuje do lanosterolu.
Lanosterol, w kilku przemianach, po drodze tracąc 3 jednowęglowe grupy metylowe, przeprowadzany jest w 27-węglowy cholesterol.

Związek ten wzbudza ogromne zainteresowanie w związku z jego rolą w rozwoju miażdżycy tętnic, która może skutkować zawałem serca.
Na dzień dzisiejszy nie wykryto istotnego związku między dużą zawartością cholesterolu w diecie, a jego wysokim poziomem we krwi.
Wiadomo, że jego stężenie we krwi obniżają nienasycone kwasy tłuszczowe, regularne ćwiczenia fizyczne i sterole roślinne (blokują jego wchłanianie w jelitach).

Cholesterol jest transportowany we krwi w postaci lipoprotein: VLDL, LDL i HDL. Tak zwany zły cholesterol to VLDL i LDL (w formie utlenionej buduje blaszki miażdżycowe). Transportuje on cholesterol z wątroby do innych tkanek. Dobry cholesterol (HDL) transportuje w kierunku przeciwnym.
Opracowano już leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi: statyny i fibraty. Statyna blokuje kluczowy w syntezie cholesterolu enzym (reduktazę HMG-CoA). Fibraty blokują m.in. uwalnianie VLDL przez wątrobę.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski