E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOCHEMIA →

Aminokwasy endogenne

Aminokwasy to szeroka grupa związków organicznych. Charakterystyczną cechą ich struktury jest obecność 2 grup funkcyjnych: aminowej (NH2) i karboksylowej (COOH).
Wszystkie aminokwasy, które wchodzą w skład białek, są tzw. α-aminokwasami.
Znaczy to, że grupy: aminowa i karboksylowa są połączone z tym samym atomem węgla i jest to pierwszy atom łańcucha węglowego (pomijając atom węgla samej grupy COOH).
Oto ogólny wzór α-aminokwasu:

alfa-aminokwas

Białka są przykładem polikondensatów. W ich przypadku łańcuchy tworzone są z połączonych α-aminokwasów. Łączenie to odbywa się za pomocą wiązania peptydowego CO-NH, które powstaje w reakcji pomiędzy grupą COOH poprzedzającego aminokwasu z grupą NH2 aminokwasu następnego. W procesie tym wydziela się woda (H2O).

Grupę 20 uniwersalnych α-aminokwasów, budujących białka, możemy u człowieka podzielić na dwie równoliczne podgrupy:
 • AMINOKWASY ENDOGENNE - te, które organizm jest w stanie sobie w wystarczającej ilości wyprodukować:

  alanina (Ala) - powstaje z pirogronianu - produktu glikolizy
  kwas asparaginowy (Asp) - powstaje ze szczawiooctanu - składnika cyklu Krebsa
  asparagina (Asn) - powstaje z kwasu asparaginowego
  cysteina (Cys) - powstaje z aminokwasów: metioniny lub seryny
  glicyna (Gly) - powstaje z choliny lub aminokwasów: alaniny lub seryny
  kwas glutaminowy (Glu) - powstaje z α-ketoglutaranu - składnika cyklu Krebsa
  glutamina (Gln) - powstaje z kwasu glutaminowego
  prolina (Pro) - powstaje z kwasu glutaminowego
  seryna (Ser) - powstaje z 3-fosfoglicerynianu - składnika glikolizy
  tyrozyna (Tyr) - powstaje z aminokwasu egzogennego: fenyloalaniny

 • AMINOKWASY EGZOGENNE - te, które muszą być dostarczone w pożywieniu: fenyloalanina (Phe), izoleucyna (Ile), leucyna (Leu), lizyna (Lys), metionina (Met), treonina (Thr), tryptofan (Trp), walina (Val), arginina (Arg) i histydyna (His).
Oto wzory strukturalne wszystkich 10 aminokwasów endogennych człowieka:

aminokwasy endogenne

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski