E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: BIOCHEMIA →

Aminokwasy egzogenne

Aminokwasy to szeroka grupa związków organicznych. Charakterystyczną cechą ich struktury jest obecność 2 grup funkcyjnych: aminowej (NH2) i karboksylowej (COOH).
Wszystkie aminokwasy, które wchodzą w skład białek, są tzw. α-aminokwasami.
Znaczy to, że grupy: aminowa i karboksylowa są połączone z tym samym atomem węgla i jest to pierwszy atom łańcucha węglowego (pomijając atom węgla samej grupy COOH).
Oto ogólny wzór α-aminokwasu:

alfa-aminokwas

Białka są przykładem polikondensatów. W ich przypadku łańcuchy tworzone są z połączonych α-aminokwasów. Łączenie to odbywa się za pomocą wiązania peptydowego CO-NH, które powstaje w reakcji pomiędzy grupą COOH poprzedzającego aminokwasu z grupą NH2 aminokwasu następnego. W procesie tym wydziela się woda (H2O).

Grupę 20 uniwersalnych α-aminokwasów, budujących białka, możemy u człowieka podzielić na dwie równoliczne podgrupy:
 • AMINOKWASY EGZOGENNE - te, które muszą być dostarczone w pożywieniu:

  fenyloalanina (Phe)
  izoleucyna (Ile)
  leucyna (Leu)
  lizyna (Lys)
  metionina (Met)
  treonina (Thr)
  tryptofan (Trp)
  walina (Val)
  arginina (Arg)
  histydyna (His)

 • AMINOKWASY ENDOGENNE - te, które organizm jest w stanie sobie w wystarczającej ilości wyprodukować: alanina (Ala), asparagina (Asn), kwas asparaginowy (Asp), cysteina (Cys), kwas glutaminowy (Glu), glutamina (Gln), glicyna (Gly), prolina (Pro), seryna (Ser) i tyrozyna (Tyr).
Podział na aminokwasy egzogenne i endogenne nie obowiązuje u niektórych drobnoustrojów i u roślin, gdyż organizmy te potrafią same wyprodukować sobie wszystkie aminokwasy.
Można by uważać, że wszystkie rośliny stanowią zatem doskonałe źródło aminokwasów egzogennych. Otóż, nie zawsze tak jest, ze względu na to, że poziom niektórych aminokwasów może być u roślin za niski. Na przykład: zboża nie mogą stanowić jedynego źródła pożywienia, bo mało jest w nich lizyny i tryptofanu.

Należy tu też nadmienić, że organizm ludzki jest w stanie produkować sobie pewne ilości histydyny i argininy, ale jest to synteza na dłuższą metę niewystarczająca. Produkcja tych 2 aminokwasów jest szczególnie za niska u rosnących dzieci.

Oto wzory strukturalne wszystkich 10 aminokwasów egzogennych człowieka:

aminokwasy egzogenne

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski